Ceny stanovujeme vždy na míru každého zákazníka. Informujte se u vedení firmy.